Lønportal

Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til SAM Løn sker via en blanketløsning - Lønportalen - hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen kræver en virksomheds digitale signatur.

I forbindelse med oversendelsen er det vigtigt, at:
 

 • Alle bestillinger foretages via Lønportalen, så der er sikkerhed for funktionsadskilt 2. godkendelse. 

Statens Administration ikke må indberette pba. mails eller telefonbeskeder.
  

 • Alle data på en bestilling og tilhørende dokumentation skal være entydige og korrekte. 

Uanset karakteren af en evt. mangel eller fejl vil der skulle indsendes en ny bestilling (blanket) via lønportalen for, at Statens Administration må sagsbehandle. Også selvom det er åbenlyst, hvad der burde have stået.

 • Al relevant dokumentation for sagsbehandlingen skal fremgå af bestillingen eller de vedhæftede bilag.
 • Der skal kun vedhæftes dokumentation, som er relevant for Statens Administrations sagsbehandling.
   
 • Lønportalen bør ikke anvendes som arkiv eller kompensere for manglende snitflader mellem enheder hos kunderne. 
   
 • Opgavesplittet overholdes, så Statens Administration kort fortalt indberetter alt, hvad der er varigt og kunderne indberetter engangsydelserne.
   
 • Der er stort fokus på kontrolplanerne for at mindske risikoen for dobbeltkontroller.

Kunderne er ansvarlige for deres egne lønkontrolplaner. Statens Administration tilbyder at gennemføre et review af kontrolplanerne i samarbejde med kunderne.
 

 • Fejlblanketten er kun til brug for fejl lavet af Statens Administration. Vær opmærksom på, at kun fejl indsendt via en fejlblanket tæller med i fejlstatistikkerne.