Årsafslutning 2018

Nedenfor ses frister samt øvrige opmærksomhedspunkter for årsafslutningen 2018.

Skattekort

SKAT sender automatisk et nyt skattekort til lønsystemet, når der sker ændringer som følge af ændret forskudsangivelse, nye restancer mv. Frikortet bliver opdateret af SKAT efter hver lønudbetaling.

Frivillig forhøjelse af trækprocent

Medarbejdere kan én gang årligt anmode arbejdsgiveren om en forhøjelse af trækprocenten. Da eSkattekortet bliver indlæst automatisk opfordres til, at medarbejderne kontrollerer deres skatteoplysninger.

Oplysningssedler

Der udsendes ikke oplysningssedler. Medarbejderne kan se oplysningspligtige beløb i deres personlige skattemappe på www.skat.dk.

Skatteår og indkomstår 2018 og 2019

Som hovedregel gælder det, at det er udbetalingstidspunktet, der afgør hvilken trækprocent og hvilket fradrag, der bruges.

Alt, der udbetales i januar 2019, vil som udgangspunkt indgå i medarbejderens A-indkomst i 2019, også selvom beløbet f.eks. vedrører merarbejde for december 2018.

Bemærk dog: Hvis der skal ske udbetaling i 1. eller 2. lønkørsel i januar 2019 til medarbejdere fratrådt i 2018 med nedenstående afgangsårsager (AKKO), vil beskatningen ske i 2018, selvom udbetalingen sker i 2019. Evt. udbetalinger til samme gruppe af medarbejdere senere en i januar, vil blive beskattet i det nye år.

Afgangsårsager (AKKO 14-16 og 32):

 • Alder
 • Ansøgt eller uansøgt afsked pga. sygdom
 • Dødsfald
 • Anden beskæftigelse, tjenestefrihed
 • Disciplinærforseelse
 • Bevillingsmangel
 • Ansøgt eller uansøgt Andet
 • Diverse grupper af medarbejdere med løsere tilknytning til ansættelsesstedet
 • Orlov/tjenestefrihed uden løn, med og uden lønanciennitet
 • Geografisk flytning af arbejdsplads
 • Intern turnus
 • Uddannelsesorlov uden løn
 • Tjenestefri uden løn til pasning af syge børn og nærtstående
 • Anden orlov uden løn
 • Barselsorlov mv. uden løn

Såfremt medarbejdere ved en fejl først får et beløb udbetalt i 2019, der skulle have været udbetalt i skatteåret 2018, kan dette ændres i lønsystemet indtil 15. januar 2019. Det betyder dog, at alle løndele, som i denne lønkørsel er dateret i 2018, vil indgå i skatteåret 2018.

Vær opmærksom på, at skatteåret skal påføres lønbilaget ved indsendelse, hvis beløbet skal vedrøre medarbejderens skatteår 2018.

Finansår 2018 og 2019

Skatteår og finansår følges ikke nødvendigvis ad. Lønbilag, der indrapporteres i lønsystemet med dato i tidligere år, vil til og med 2. lønkørsel i januar 2019 blive udgiftsført i regnskabet/finansåret for 2018. Eksempelvis vil merarbejde, som vedrører december 2018, og som udbetales i januar 2019, indgå i medarbejderens A-indkomst i 2019, men lønudgiften vil belaste finansåret 2018.

Afleveringsfristen for lønbilag i finansår 2018 er den 15. januar 2019.

Det er meget vigtigt, at alle lønbilag, der vedrører 2018, og som skal udgiftsføres i 2018, afleveres til tiden, så regnskabet bliver så korrekt som muligt.

Ferieafregning til FerieKonto

Der kan ikke indrapporteres ferieafregning for forudlønnede i 2. kørsel i december. Dette skyldes, at de kan få udbetalt løn både for december og januar samtidig med, at ferietotalerne flyttes på lønregistrene. Det betragtes som rettidigt at afregne til 1. lønkørsel i januar 2019, hvis den ansatte er fratrådt den 31. december 2018.

Feriepengehensættelse 2018

I forbindelse med hensættelse af feriepenge foretager Statens Administration beregning af feriepengeforpligtelsen for alle kunder, som ønsker dette. Opgørelsen skal godkendes af institutionen senest i periode 13 (som lukker den 29. januar 2019). Derudover skal institutionen, inden periode 13 lukker, anmode deres regnskabsteam om at bogføre eventuelle differencer på dette.

Beregningen skal bestilles ved Statens Administration senest den 2. januar 2019 - se vores hjemmeside for nærmere information.

Ratepension

Hvis den ansatte ønsker at indbetale ekstraordinære bidrag til sin ratepension vedrørende skatteåret 2018, skal dette senest indrapporteres til 2. kørsel i december 2018 (afleveringsfrist den 7. december 2018), såfremt Statens Administration skal udføre opgaven.

Forhåndsregistrering af refusioner i forbindelse med årsafslutning 2018

I forbindelse med årets 4. kvartal foretager Statens Administration en forhåndsregistrering af refusionerne med udgangspunkt i det indberettede beløb for 3. kvartal. Dette skyldes, at alle refusioner for 2018 skal være registreret i systemet senest ved 2. lønkørsel den 22. januar 2019. I den forbindelse er det meget vigtigt, at der hurtigst muligt i januar 2019 fremsendes oplysninger omkring fravær, så alt kan blive søgt så korrekt som muligt.

-            Skattekort

-            Frivillig forhøjelse af trækprocent

-            Oplysningssedler

-            Skatteår og indkomstår 2018 og 2019

-            Finansår 2018 og 2019

-            Ferieafregning til Feriekonto

-            Feriepengehensættelse 2018

-            Ratepension

-            Forhåndsregistrering af refusioner i forbindelse med årsafslutning 2018

Skattekort

SKAT sender automatisk et nyt skattekort til lønsystemet, når der sker ændringer som følge af ændret forskudsangivelse, nye restancer mv. Frikortet bliver opdateret af SKAT efter hver lønudbetaling.

Frivillig forhøjelse af trækprocent

Medarbejdere kan én gang årligt anmode arbejdsgiveren om en forhøjelse af trækprocenten. Da eSkattekortet bliver indlæst automatisk opfordres til, at medarbejderne kontrollerer deres skatteoplysninger.

Oplysningssedler

Der udsendes ikke oplysningssedler. Medarbejderne kan se oplysningspligtige beløb i deres personlige skattemappe på www.skat.dk.

Skatteår og indkomstår 2018 og 2019

Som hovedregel gælder det, at det er udbetalingstidspunktet, der afgør hvilken trækprocent og hvilket fradrag, der bruges.

Alt, der udbetales i januar 2019, vil som udgangspunkt indgå i medarbejderens A-indkomst i 2019, også selvom beløbet f.eks. vedrører merarbejde for december 2018.

Bemærk dog: Hvis der skal ske udbetaling i 1. eller 2. lønkørsel i januar 2019 til medarbejdere fratrådt i 2018 med nedenstående afgangsårsager (AKKO), vil beskatningen ske i 2018, selvom udbetalingen sker i 2019. Evt. udbetalinger til samme gruppe af medarbejdere senere en i januar, vil blive beskattet i det nye år.

Afgangsårsager (AKKO 14-16 og 32):

-            Alder

-            Ansøgt eller uansøgt afsked pga. sygdom

-            Dødsfald

-            Anden beskæftigelse, tjenestefrihed

-            Disciplinærforseelse

-            Bevillingsmangel

-            Ansøgt eller uansøgt Andet

-            Diverse grupper af medarbejdere med løsere tilknytning til ansættelsesstedet

-            Orlov/tjenestefrihed uden løn, med og uden lønanciennitet

-            Geografisk flytning af arbejdsplads

-            Intern turnus

-            Uddannelsesorlov uden løn

-            Tjenestefri uden løn til pasning af syge børn og nærtstående

-            Anden orlov uden løn

-            Barselsorlov mv. uden løn

Såfremt medarbejdere ved en fejl først får et beløb udbetalt i 2019, der skulle have været udbetalt i skatteåret 2018, kan dette ændres i lønsystemet indtil 15. januar 2019. Det betyder dog, at alle løndele, som i denne lønkørsel er dateret i 2018, vil indgå i skatteåret 2018.

Vær opmærksom på, at skatteåret skal påføres lønbilaget ved indsendelse, hvis beløbet skal vedrøre medarbejderens skatteår 2018.

Finansår 2018 og 2019

Skatteår og finansår følges ikke nødvendigvis ad. Lønbilag, der indrapporteres i lønsystemet med dato i tidligere år, vil til og med 2. lønkørsel i januar 2019 blive udgiftsført i regnskabet/finansåret for 2018. Eksempelvis vil merarbejde, som vedrører december 2018, og som udbetales i januar 2019, indgå i medarbejderens A-indkomst i 2019, men lønudgiften vil belaste finansåret 2018.

Afleveringsfristen for lønbilag i finansår 2018 er den 15. januar 2019.

Det er meget vigtigt, at alle lønbilag, der vedrører 2018, og som skal udgiftsføres i 2018, afleveres til tiden, så regnskabet bliver så korrekt som muligt.

Ferieafregning til FerieKonto 

Der kan ikke indrapporteres ferieafregning for forudlønnede i 2. kørsel i december. Dette skyldes, at de kan få udbetalt løn både for december og januar samtidig med, at ferietotalerne flyttes på lønregistrene. Det betragtes som rettidigt at afregne til 1. lønkørsel i januar 2019, hvis den ansatte er fratrådt den 31. december 2018.

Feriepengehensættelse 2018 

I forbindelse med hensættelse af feriepenge foretager Statens Administration beregning af feriepengeforpligtelsen for alle kunder, som ønsker dette. Opgørelsen skal godkendes af institutionen senest i periode 13 (som lukker den 29. januar 2019). Derudover skal institutionen, inden periode 13 lukker, anmode deres regnskabsteam om at bogføre eventuelle differencer på dette.

Beregningen skal bestilles ved Statens Administration senest den 2. januar 2019 - se vores hjemmeside for nærmere information.

Ratepension

Hvis den ansatte ønsker at indbetale ekstraordinære bidrag til sin ratepension vedrørende skatteåret 2018, skal dette senest indrapporteres til 2. kørsel i december 2018 (afleveringsfrist den 7. december 2018), såfremt Statens Administration skal udføre opgaven.

Forhåndsregistrering af refusioner i forbindelse med årsafslutning 2018

I forbindelse med årets 4. kvartal foretager Statens Administration en forhåndsregistrering af refusionerne med udgangspunkt i det indberettede beløb for 3. kvartal. Dette skyldes, at alle refusioner for 2018 skal være registreret i systemet senest ved 2. lønkørsel den 22. januar 2019. I den forbindelse er det meget vigtigt, at der hurtigst muligt i januar 2019 fremsendes oplysninger omkring fravær, så alt kan blive søgt så korrekt som muligt.