Årsafslutning 2017

Nedenfor ses frister samt øvrige opmærksomhedspunkter for årsafslutningen 2017.

Skattekort

SKAT sender automatisk et nyt skattekort til lønsystemet, når der sker ændringer som følge af ændret forskudsangivelse, nye restancer mv. Frikortet bliver opdateret af SKAT efter hver lønudbetaling.

Frivillig forhøjelse af trækprocent

Medarbejdere kan én gang årligt anmode arbejdsgiveren om en forhøjelse af trækprocenten. Da e-Skattekortet bliver indlæst automatisk opfordres til, at medarbejderne kontrollerer deres skatteoplysninger.

Skatteår og indkomstår 2017 og 2018

Som hovedregel gælder det, at det er udbetalingstidspunktet, der afgør hvilken trækprocent og hvilket fradrag, der bruges.

Alt, der udbetales i januar 2018, vil som udgangspunkt indgå i medarbejderens A-indkomst i 2018, også selvom beløbet fx vedrører merarbejde for december 2017.

Såfremt medarbejdere ved en fejl først får et beløb udbetalt i 2018, der skulle have været udbetalt i skatteåret 2017, kan dette ændres i lønsystemet indtil 15. januar 2018. Det betyder dog, at alle løndele, som i denne lønkørsel er dateret i 2017, vil indgå i skatteåret 2017.

Vær opmærksom på, at skatteåret skal påføres lønbilaget ved indsendelse, hvis beløbet skal vedrøre medarbejderens skatteår 2017.

Oplysningssedler

Der udsendes ikke oplysningssedler. Medarbejderne kan se oplysningspligtige beløb i deres personlige skattemappe på www.skat.dk.

Finansår 2017 og 2018

Skatteår og finansår følges ikke nødvendigvis ad. Lønbilag, der indrapporteres i lønsystemet med dato i tidligere år, vil til og med 2. lønkørsel i januar 2018 blive udgiftsført i regnskabet/finansåret for 2017. Eksempelvis vil merarbejde, som vedrører december 2017, og som udbetales i januar 2018, indgå i medarbejderens A-indkomst i 2018, men lønudgiften vil belaste finansåret 2017.

Afleveringsfristen for lønbilag i finansår 2017 er den 15. januar 2018.

Det er meget vigtigt, at alle lønbilag, der vedrører 2017, og som skal udgiftsføres i 2017, afleveres til tiden, så regnskabet bliver så korrekt som muligt.

Ferieafregning til FerieKonto 

Der kan ikke indrapporteres ferieafregning for forudlønnede i 2. kørsel i december. Dette skyldes, at de kan få udbetalt løn både for december og januar samtidig med, at ferietotalerne flyttes på lønregistrene. Det er dog rettidigt at afregne til 1. lønkørsel i januar 2018, hvis den ansatte er fratrådt den 31. december 2017.

Feriepengehensættelse 2017 

I forbindelse med hensættelse af feriepenge foretager Statens Administration beregning af feriepengeforpligtelsen for alle kunder, som ønsker dette. Opgørelsen skal godkendes af institutionen senest i periode 13 (som lukker den 29. januar 2018). Derudover skal institutionen, inden periode 13 lukker, anmode deres regnskabsteam om at bogføre eventuelle differencer på dette.

Beregningen skal bestilles ved Statens Administration senest den 2. januar 2018 - se vores hjemmeside for nærmere information.

Ratepension

Hvis den ansatte ønsker at indbetale ekstraordinære bidrag til sin ratepension vedrørende skatteåret 2017, skal dette senest indrapporteres til 2. kørsel i december 2017 (afleveringsfrist den 8. december 2017), såfremt Statens Administration skal udføre opgaven.

Forhåndsregistrering af refusioner i forbindelse med årsafslutning 2017

I forbindelse med årets 4. kvartal foretager Statens Administration en forhåndsregistrering af refusionerne med udgangspunkt i det indberettede beløb for 3. kvartal. Dette skyldes, at alle refusioner for 2017 skal være registreret i systemet senest ved 2. lønkørsel den 22. januar 2018. I den forbindelse er det meget vigtigt, at der hurtigst muligt i januar 2018 fremsendes oplysninger omkring fravær, så alt kan blive søgt så korrekt som muligt.