Kundetilfredshed: Flot fremgang for Statens Administration

Hvad mener kunderne om Statens Administrations ydelser og service? Det giver den netop afsluttede kundetilfredshedsundersøgelse et godt billede af.

I alt har 79 procent af kunderne svaret på spørgsmålene, og der er kommet mange gode bemærkninger, som kan bruges til at forbedre den løbende kundekontakt og service i de enkelte teams.

På en skala fra 1-5 ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 3,7. Det er en stigning på 9 procent i forhold til sidste år.

”Det er en flot stigning i tilfredsheden set i lyset af, at medarbejderne hos Statens Administration i Hjørring har gennemsnitlig 1,5 års erfaring i den statslige sektor”, lyder det fra Per Helmer Roos, kontorchef for Kunder og Kvalitet, der har gennemført undersøgelsen.

Tre fokusområder

Der tegner sig nogle klare tendenser i undersøgelsen, og ledelsen har på den baggrund udledt fem fokusområder:

  1. Kvalitet
  2. Kundehåndtering og kommunikation
  3. Ydelser og servicemål

Fokusområderne blev godt modtaget ved Kundeforum den 4. oktober, hvor direktør-Trolle Klitgård Andersen og Per Helmer Roos præsenterede resultaterne for Statens Ad-ministrations kunder.

Kundetilfredshedsundersøgelsen giver viden om kundernes oplevelser og erfaringer med Statens Administration og er et værdifuldt dialogværktøj i det kontinuerlige forbedrings-arbejde. Fokusområderne danner grundlag for arbejdsplan 2019 samt en række hand-lingsplaner, der skal understøtte de tre fokusområder.

Som udgangspunkt bliver kundetilfredshedsundersøgelsen gennemført hvert år. Resultat-kravet for næste års undersøgelse er en gennemsnitlig tilfredshed på 3,8.