Mød Karsten

""

Karsten Bach Lanzky har arbejdet i Statens Administration siden 2019, hvor han er ansat som Refusionskonsulent i team Refusion. Han er uddannet Finansøkonom fra 2019 og har tidligere været ansat som systemkonsulent.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Mit primære arbejde er at søge refusion for alle vores kunder. Det kan være alt fra løntilskud, sygedagpenge og barselsdagpenge. Ud fra det kommer der en del opgaver ved siden af, som vi også skal løse. Vi skal bl.a. sikre os, at vi modtager den korrekte refusion og følge op på dette, så vores kunder får den refusion, de er berettiget til.

Hvad kan du særligt godt lide ved Statens Administration som arbejdsplads?

Jeg kan godt lide, at det er en stor arbejdsplads med mange mennesker. Det gør, at der opstår en god dynamik med så mange forskellige personligheder. Der er også altid nye projekter og opgaver, der gør, at tingene hele tiden ændrer sig.

Hvad synes du, er det mest spændende ved dit arbejde?

Der er mange afvekslende opgaver, og det er sjældent, at to dage er ens. Hertil kan man selv have indflydelse på dagligdagens udfordringer og opgaver. Samtidig er det meget spændende og tilfredsstillende at sikre, at kunderne får den korrekte refusion. I de daglige opgaver er det også vigtigt at have en stor viden omkring lovgivningen inden for sygedagpenge og barselsloven, hvilket jeg finder meget interessant.

Hvilke kompetencer har du udviklet i Statens Administration?

Selvom jeg ikke har været længe i Statens Administration, er der alligevel meget, der har rykket sig. Men i starten er det meget på det personlige plan, der er sket en ændring. F.eks. har det været meget vigtigt for mig at arbejde med at være mere udadvendt og sige min mening. Prøve at involvere mig, selvom jeg ikke altid har haft den største baggrundsviden. Men det har hjulpet mig til hurtigere at få en indsigt i mange opgaver, som man måske normalvis ikke ville.

Hvad vil du sige til en, der overvejer at søge job hos Statens Administration?

Statens Administration er i stor udvikling, og her kan man have en god mulighed for at være med til at præge den fremadrettede udvikling. De forskellige afdelinger har meget forskellige opgaver, og hver især bidrager de også til denne udvikling. Som medarbejder har man mulighed for at involvere og bidrage til dette og være med til at skabe sin egen arbejdsplads.